Bản tin 5s

  • Kết quả thực hiện chương trình 5s trong nhà máy alumin

    Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo điều hành, đặc biệt sự lãnh/chỉ đạo, động viên kịp thời của đồng chí BTĐU-TGĐ Công ty, sự đồng thuận của các tổ chức, phòng ban, phân xưởng, toàn thể CBCNV trong LDA. Đến thời điểm hiện tại tất cả các đơn vị trong toàn Công ty đã triển khai thực hiện chương trình 5S được hơn 6 tháng và đã đạt được một số kết quả, cụ thể:
  • 5S - Thay đổi tư duy

    5S là gì? 5S là tên viết tắt của một hệ thống phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc. Nó được viết tắt của 5 từ trong tiếng Nhật gồm: Seiri (Sàng lọc), Seiton (Sắp xếp), Seiso (Sạch sẽ), Seiketsu (Săn sóc), và Shitsuke (Sẵn sàng). Chương trình này được các nhà sản xuất Nhật Bản triển khai từ những năm 1980 của thế kỷ trước. Trong đó, cụ thể gồm: Sàng lọc có nghĩa là phân loại, tổ chức các vật dụng theo trật tự. Đây chính là bước đầu tiên doanh nghiệp cần làm trong thực hành 5S. Nội dung chính là phân loại, di dời những thứ không cần thiết, có thể bán đi hoặc tái sử dụng. Sắp xếp là tổ chức các vật dụng còn lại một cách hiệu quả theo tiêu chí dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ trả lại. Sạch sẽ là thường xuyên giữ gìn vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ thông qua việc tổ chức vệ sinh tổng thể và tổ chức vệ sinh hàng ngày máy móc vật dụng và khu làm việc hướng tới cải thiện môi trường làm việc, giảm thiểu rủi ro, tai nạn đồng thời nâng cao tính chính xác của máy móc thiết bị (do ảnh hưởng của bụi bẩn). Săn sóc là luôn luôn kiểm tra, duy trì 3S ở trên. Sẵn sàng là rèn luyện, tạo nên một thói quen, nề nếp, tác phong cho mọi người trong thực hiện 5S.