Mời tham gia chào giá mua sắm chất trợ lắng phục vụ khu vực lắng rửa NMA

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) có nhu cầu mua sắm chất trợ lắng phục vụ khu vực lắng rửa Nhà máy Alumin quý II năm 2016.

LDA kính mời các nhà cung cấp có năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp vật tư gói mua sắm chất trợ lắng.

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

Văn Phòng LDA