Mời tham gia chào giá gói mua sắm vải lọc các loại phục vụ sản xuất của NMA 6 tháng cuối năm 2016

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đang có kế hoạch tổ chức mời chào giá rộng rãi: gói mua sắm vải lọc các loại phục vụ trong sản xuất Nhà máy Alumin 6 tháng cuối năm 2016 của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV.

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời các Nhà cung cấp có năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tới tham gia chào giá gói mua sắm vật tư nêu trên.

Tải về file đính kèm

Văn Phòng LDA