Mời chào giá mua sắm vật tư hóa chất chống ăn mòn, cáu cặn, xử lý nước các loại phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2016 của NMA - LDA

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đang có kế hoạch tổ chức mời chào giá rộng rãi: gói mua sắm hóa chất chống ăn mòn, cáu cặn, xử lý nước các loại phục vụ sản xuất 6 thắng cuối năm 2016 của Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV.

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời các Nhà cung cấp có năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tới tham gia chào giá gói mua sắm vật tư nêu trên.

Tải về file đính kèm

Văn Phòng LDA