Mời chào giá mua sắm hạt nhựa và túi PE phục vụ sản xuất của DNP theo kế hoạch mua sắm vật tư Quý III năm 2016

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đang có kế hoạch tổ chức mời chào giá rộng rãi: gói mua sắm hạt nhựa và túi PE phục vụ sản xuất của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV - Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai theo kế hoạch mua sắm Quý III năm 2016.

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời các Nhà cung cấp có năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tới tham gia chào giá gói mua sắm vật tư nêu trên.

Tải về file đính kèm

Văn Phòng LDA