Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa ban hành Nghị quyết số 617/NQ- HĐBCQG công bố danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 496 người.

Theo nội dung công bố, tỉnh Quảng Ninh có 7 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đó là các ông/bà: Phạm Minh Chính, Lê Minh Chuẩn, Vũ Hồng Thanh, Ngô Thị Minh, Lương Công Quyết, Đỗ Thị Lan, Trần Văn Minh.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn trúng cử Đại biểu Quốc hội tại Quảng Ninh -  Đơn vị bầu cử số 1 gồm: thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ với 274.310 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 77,60% số phiếu hợp lệ.

Trước đó, theo thông báo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có 2 đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh: (1) Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, sinh ngày 25/5/1966; nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh. (2) Đồng chí Vũ Anh Tuấn, sinh ngày18/3/1968; nghề nghiệp, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh.

Minh Nghĩa - Tạp chí TKV