Mời tham gia chào giá gói mua sắm vật tư để phục vụ sửa chữa ống đứng đôi của lò sinh khí thuộc PX KHT (1825/TB-LDA)

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đang có kế hoạch tổ chức mời chào giá rộng rãi: gói mua sắm mua sắm vật tư để phục vụ sửa chữa ống đứng đôi của lò sinh khí thuộc PX KHT của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời các Nhà cung cấp có năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tới tham gia chào giá gói mua sắm vật tư nêu trên.

Tải về file đính kèm

Văn Phòng LDA