Mời tham gia chào giá gói mua sắm vật tư băng tải nối liền phục vụ sửa chữa máy lọc đai ngang tại khu A14 thuộc PX Kết tinh (1933/TB-LDA)

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đang có kế hoạch tổ chức mời chào giá rộng rãi: gói mua sắm vật tư băng tải nối liền phục vụ sửa chữa máy lọc đai ngang tại khu A14 thuộc PX Kết tinh của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời các Nhà cung cấp có năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tới tham gia chào giá gói mua sắm vật tư nêu trên.

Tải về file đính kèm

Văn Phòng LDA