Mời tham gia chào giá gói mua sắm a xít Sunfuric H2SO4 (2152/TB-LDA)

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đang có kế hoạch tổ chức mời chào giá rộng rãi: gói mua sắm a xít Sunfuric H2SO4 hàm lượng ≥ 98% để phục vụ sản xuất của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời các Nhà cung cấp có năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tới tham gia chào giá gói mua sắm vật tư nêu trên.

Tải về file đính kèm

Phòng Vật Tư LDA