Thể lệ Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công ty Nhôm Lâm Đồng Lần thứ II năm 2016

THỂ LỆ

Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công ty Nhôm Lâm Đồng

Lần thứ II năm 2016

 
 

 


          Căn cứ vào Kế hoạch số: 2412/KHLT-TGĐ-CĐ, ngày 18/8/2016 Về việc tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công ty Nhôm Lâm Đồng lần thứ II, năm 2016. Ban Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công ty Nhôm Lâm Đồng lần thứ II ban hành thể lệ Hội diễn văn nghệ cụ thể như sau:

1. Đối tượng, số lượng tham gia:

- Là CBCNVCLĐ thuộc các đơn vị trong Công ty.

- Các đơn vị có ít CNVCLĐ có thể liên kết với các đơn vị khác để thành lập một đội tham gia hội thi nhưng không quá 03 đơn vị/01 đội.

2. Nội dung:

-         Ca ngợi những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam; ca ngợi đất nước, Đảng và Bác Hồ; truyền thống cách mạng của dân tộc qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ Quốc và trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới.

-         Ca ngợi Truyền thống công nhân Vùng mỏ- Truyền thống ngành Than.

-         Ca ngợi hình tượng giai cấp công nhân trong công cuộc CNH-HĐH đất nước.

3. Thể loại: Mỗi đội tham dự Hội diễn với một chương trình 30 phút (có chủ đề cụ thể) gồm các thể loại:

 + Đơn ca, độc tấu nhạc cụ

 + Song ca hoặc tam ca

 + Tốp ca, hợp ca

 + Múa

- Khuyến khích các đơn vị múa phụ họa cho các các tiết mục.

4. Yêu cầu:

- Các đơn vị tự giới thiệu các tiết mục của mình theo một chương trình đã đăng ký trước với Ban tổ chức. Người dẫn chương trình giới thiệu chương trình phải cô đọng, truyền cảm và chỉ giới thiệu khi mở đầu và kết thức chương trình.

- Trang phục, đạo cụ đẹp, phù hợp.

- Dàn dựng chủ đề chương trình phải xuyên suốt và thống nhất.

- Biểu diễn chương trình tham gia Hội diễn ấn tượng.

Lưu ý: Ban tổ chức không quy định số lượng các tiết mục tham gia của từng đoàn nhưng phải đảm bảo về mặt thời gian.

5.Cách thức tính điểm và cơ cấu giải thưởng:

- Điểm cho từng tiết mục tối đa là 20, trong đó 8 điểm chất giọng, 12 điểm nghệ thuật, các tiết mục múa và độc tấu chấm điểm tổng hợp 20 điểm tối đa.

- Điểm chương trình căn cứ vào chương trình đủ thể loại và chấm 1 cột điểm riêng với thang 20 điểm tối đa.

- Giải chương trình (toàn đoàn): Ban tổ chức chỉ xét cho các đơn vị tham gia đủ 04 thể loại trên. Các đơn vị không đủ 04 thể loại trên để tham gia giải chương trình thì được xét các giải thể loại.

- Các đơn vị mà có số điểm bằng nhau để tính giải chương trình thì Ban tổ chức căn cứ vào số lượng giải A của đơn vị nào nhiều hơn thì xếp vị thứ cao hơn.

5.1. Giải chương trình:  

Giải I:         Cờ và tiền thưởng:                                      5.000.000đ

          Giải II:        Cờ và tiền thưởng:                                      3.000.000đ

          Giải III:       Cờ và tiền thưởng:                                      2.000.000đ

          05 Giải khuyến khích: Cờ và tiền thưởng, mỗi giải: 1.500.000đ

5.2. Giải thể loại: Mỗi thể loại có 01 giải A, B và C.                                 

Giải A :

+ Đơn ca, độc tấu nhạc cụ :                                      700.000 đ

+ Song, tam ca :                                                       800.000 đ

+ Múa, Tốp ca            :                                            1.000.000 đ                                    

+ Hợp ca, hát múa:                                                  1.500.000 đ

-         Giải B :

+ Đơn ca, , độc tấu nhạc cụ:                                       500.000 đ

+ Song, tam ca :                                                         700.000 đ

+ Múa, Tốp ca                                                           800.000 đ

+ Hợp ca, hát múa:                                                 1.000.000 đ

-         Giải C:

+ Đơn ca, ,độc tấu nhạc cụ :                                      300.000 đ

+ Song, tam ca :                                                         500.000 đ

+ Múa, Tốp ca                                                           500.000 đ

+ Hợp ca, hát múa :                                                   700.000 đ                                                 

6. Thời gian chạy sân khấu: Vào lúc 08 giờ 00 phút , ngày 15/9/2016 tại Hội trường Khu tập thể CBCNV Công ty Nhôm

7. Thời gian họp chuyên môn, bốc thăm:

- Họp chuyên môn, bốc thăm thứ tự tham gia hội diễn vào lúc 8 giờ 00’, ngày 13/9/2016 tại Hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty.

8. Thời gian Hội diễn:

- Hội diễn bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 17/9/2014, tại Hội trường Khu tập thể CBCNV Công ty Nhôm Lâm Đồng.

9. BTC sẽ chọn các tiết mục xuất sắc công diễn vào lúc 19h30 ngày 18/9/2016 tại Công viên Huyện Bảo Lâm.

 

TM.BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

         (Đã ký)

Tường Thế Hà