Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và thông qua chương trình hành động của Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Sáng ngày 16/9/2016, Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng và thông qua Chương trình hành động của Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Đến dự và truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII, có Đ/c Lê Văn Long – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương và Đ/c Vũ Thị Thái Thơ – Phó TB Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn TKV; về phía Công ty có các đồng chí: Vũ Minh Thành - Bí thư Đảng ủy, Phạm Dũng Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐTV, Ban Lãnh đạo điều hành, Chủ tịch Công đoàn, BT Đoàn thanh niên và gần 300 cán bộ Đảng viên của Đảng bộ công ty Nhôm Lâm Đồng, Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 và Chi bộ Ban QLDA bauxit – nhôm Lâm Đồng.

Đồng chí Vũ Minh Thành - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Văn Long – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt các nội dung cơ bản và mới trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng thông qua 4 chuyên đề chính:

Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng

Chuyên đề 2: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2010 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015 – 2020.

Chuyên đề 3: Về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Chuyên đề 4: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II; giới thiệu, thảo luận về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II.

CBCNV dự hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Vũ Minh Thành đề nghị từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cần nêu cao tinh thần cách mạng để nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung các nghị quyết và xây dựng kế hoạch, hành động cụ thể  trên cơ sở căn cứ vào tình hình thực tiễn để thực hiện đúng, sáng tạo các nghị quyết do Đại hội XII của Đảng và chương trình hành động của Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đã được dự thảo và thông qua trong chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, đề nghị các cấp ủy Đảng cần tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động cụ thể trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Công ty gắn với tình hình thực tiễn của từng đơn vị; thi đua lao động sản xuất hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty góp thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Với tinh thần học tập nghiêm túc, Hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII, của Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng đã thành công tốt đẹp.

 

                                                                             Bài và ảnh: Văn Huấn