Nhạc và lời bài hát: Bài ca Công ty Nhôm Lâm Đồng

Mời các đơn vị truy cập vào đường dẫn bên dưới để tải về nhạc và lời bài hát: Bài ca Công ty Nhôm Lâm Đồng


Lời bài hát
Nguyễn Sinh