Mời tham gia chào giá gói mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa bể cô đặc số 1 tại PX Tuyển khoáng (3239/TB-LDA)

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đang có kế hoạch tổ chức mời chào giá rộng rãi: gói mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa bể cô đặc số 1 tại PX Tuyển khoáng của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV.

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời các nhà cung cấp có năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp vật tư gói mua sắm vòng bi các loại.

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA