Mời tham gia chào giá gói mua sắm vật tư vôi sống phục vụ sản xuất 06 tháng đầu năm 2017 của LDA (3476/TB-LDA)

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đang có kế hoạch tổ chức mời chào giá rộng rãi: gói mua sắm vật tư vôi sống phục vụ sản xuất 06 tháng đầu năm 2017 của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV.

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời các nhà cung cấp có năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp vật tư gói mua sắm nêu trên

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA