Mời chào giá gói mua sắm vật tư axit công nghiệp (3517/LDA-VTƯ)

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) đang có kế hoạch tổ chức mời chào giá rộng rãi: gói mua sắm vật tư axit công nghiệp.

LDA kính mời Nhà cung cấp vật tư Axit công nghiệp theo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp được duyệt tại tờ trình ngày 24/11/2016.

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA