Mời chào giá gói mua sắm vật tư bê tông chịu lửa các loại (3519/LDA-VTƯ)

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) đang có nhu cầu mua sắm một số vật tư tư bê tông chịu lửa các loại tại nhà máy Alumin.

LDA kính mời các nhà cung cấp có năng lực tham gia chào giá cung cấp vật tư bê tông chịu lửa các loại.

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA