Mời chào giá gói mua sắm vật tư các loại (3520/LDA-VTƯ)

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) đang có kế hoạch tổ chức mời chào giá rộng rãi: gói mua sắm vật tư các loại tại nhà máy Alumin.

LDA kính mời các nhà cung cấp có năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp vật tư gói mua sắm vật tư các loại.

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA