Mời chào giá gói mua sắm vật tư điện các loại (3522/LDA-VTƯ)

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) có nhu cầu mua sắm vật tư phục vụ sản xuất cho nhà máy Alumina.

LDA kính mời các nhà cung cấp có năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp vật tư điện và thiết bị đo các loại theo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp được duyệt theo tờ trình ngày 28/11/2016.

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA