Mời chào giá gói mua sắm vật tư phụ kiện ống thép các loại (3523/LDA-VTƯ)

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) có nhu cầu mua sắm vật tư phụ kiện ống thép các loại phục vụ sản xuất tháng 11/2016.

LDA kính mời các nhà cung cấp có năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp vật tư gói mua sắm nêu trên theo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp được duyệt tại tờ trình ngày 28/11/2016.

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA