Mời tham gia chào giá mua sắm chất trợ lắng phục vụ tuyển quặng trong nhà máy Tuyển 6 tháng đầu năm 2017 (3537/TB-LDA)

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) đang có kế hoạch tổ chức mời chào giá rộng rãi: gói mua sắm vật tư mua sắm chất trợ lắng phục vụ tuyển quặng trong nhà máy Tuyển 6 tháng đầu năm 2017.

LDA kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới chào giá gói mua sắm trên.

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA