Mời chào giá mua sắm vật tư hóa chất chuyên dụng các loại phục vụ sản xuất 06 tháng đầu năm 2017 của LDA (3569/TB-LDA)

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) có nhu cầu mua sắm vật tư hóa chất chuyên dụng các loại phục vụ sản xuất 06 tháng đầu năm 2017 của LDA.

LDA kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp gói vật tư nêu trên.

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA