Mời chào giá gói mua sắm động cơ và hộp giảm tốc (3553/LDA-VTƯ)

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) có nhu cầu mua sắm động cơ và hộp giảm tốc phục vụ sản xuất Quý I năm 2017 của nhà máy Alumina.

LDA kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp gói vật tư nêu trên.

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA