Mời tham gia chào giá: Gói mua sắm vật tư mâm quay lò sinh khí (3624/TB-LDA)

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) đang có kế hoạch tổ chức mời chào giá rộng rãi: gói mua sắm vật tư vật tư mâm quay lò sinh khí.

LDA kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp gói vật tư nêu trên.

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA