Mời chào giá gói mua sắm vật tư dầu tuần hoàn các loại (3625/LDA-VTƯ)

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) có nhu cầu mua sắm một số vật tư dầu tuần hoàn các loại phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2017.

LDA kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp gói vật tư nêu trên.

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA