Gia hạn thời gian mời chào giá gói mua sắm vật tư axit công nghiệp (3627/LDA-VTƯ)

LDA kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp gói vật tư nêu trên.

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA