Điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của Hồ sơ mời chào giá số 3877 (19/LDA-VTƯ)

Điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của Hồ sơ mời chào giá số 3877

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA