Mời tham gia chào giá chỉ định mua sắm vật tư thử nghiệm cút nối chất lượng cao DN150 (21/LDA-VTƯ)

Mời tham gia chào giá chỉ định mua sắm vật tư thử nghiệm cút nối chất lượng cao DN150

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA