Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn về tổ chức đón Tết năm 2017

Ngày 30/12/2016, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn đã ký ban hành Chỉ thị số 13-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn về tổ chức đón Tết năm 2017 trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Chỉ thị nêu rõ:

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương ngày 28/12/2016 và Chỉ thị số 17/CT-BCT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc tổ chức Tết năm 2017, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn yêu cầu các cấp uỷ Đảng, các tổ chức đoàn thể trong Tập đoàn và cơ quan quản lý, điều hành Tập đoàn, các công ty con, đơn vị trực thuộc quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo sau đây:

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công thương tại các chỉ thị nêu trên.

2. Lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn và các tổ chức đảng, đoàn thể không tổ chức các cuộc gặp mặt, giao lưu trong nội bộ đơn vị và với các cơ quan, đoàn thể địa phương để dành thời gian thăm hỏi, động viên, chúc tết các gia đình công nhân xuất sắc, gia đình công nhân bị chết do tai nạn lao động, gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết.

3. Căn cứ điều kiện thực tế, các công ty, đơn vị hỗ trợ bổ sung thu nhập cho người lao động, học sinh học nghề với mức không thấp hơn năm 2015. Đảm bảo cân đối mức hỗ trợ giữa các đơn vị trong vùng, trong khối nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Tập đoàn.

4. Tổ chức trực sản xuất trong những ngày nghỉ Tết theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra các vụ tai nạn lao động, sự cố sản xuất, sự cố môi trường và đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà máy, khai trường sản xuất, ranh giới mỏ, kho thành phẩm.

5. Sau Tết phải trở lại sản xuất, kinh doanh bình thường ngay từ ngày khai xuân để hoàn thành kế hoạch sản xuất.

6. HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nghiêm Chỉ thị này.