Mời tham gia chào giá gói mua sắm PT máy điều hòa không khí và phụ kiện lắp đặt phục vụ sản xuất trong Nhà máy Alumina (466/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm 
LDA