Giới thiệu công nghệ, đề xuất phương án làm sạch bề mặt, sơn một số bình bồn, giá đỡ đường ống và lò nung hydrat trong NMA (510/LDA-KTCN)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm
KTCN LDA