Mời chào giá gói mua sắm túi PE (PE liner ethylene) các loại phục vụ sản xuất của DNP theo kế hoạch mua sắm vật tư Quý II năm 2017 (540/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm 
LDA