Mời chào giá gói mua sắm hạt nhựa PP T3034, hạt nhựa tái chế PP T6032 hoặc tương đương phục vụ sản xuất của DNP theo kế hoạch mua sắm vật tư Quý II năm 2017 (541/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm 
LDA