Mời tham gia chào giá: Gói mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa máy sàng quay SC101 tại PX Tuyển khoáng (638/LDA-VTƯ)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

VTU LDA