Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng - Vinacomin nhận bằng khen tổ chức cơ sở Đảng "trong sạch vững mạnh" tiêu biểu 5 năm (2012-2016)

Ngày 23/3/2017 tại Hà Nội, Đảng uỷ Tập đoàn tổ chức Hội nghị BCH Đảng uỷ mở rộng và sơ kết quý I/2017 Tại Hội nghị Đảng uỷ Khối doanh nghiệp trung ương đã trao cờ và bằng khen cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh cho các chi, đảng bộ. Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng - Vinacomin được tặng bằng khen cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm ( 2012-2016)

      5 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW kịp thời, đạt yêu cầu, kế hoạch, nội dung phù hợp tình hình cơ sở; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Quy định số 101-QĐ/TW của Trung ương.


Đ/c Bí thư Đảng uỷ, TGĐ Vũ Minh Thành (thứ nhất bên phải) nhận bằng khen tại hội nghị


    Thực hiện tốt nhiều hình thức tuyên truyền; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác với các chuyên đề học tập hằng năm; đặc biệt, việc tổ chức thành công nhiều Hội thi đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tuyên truyền, giáo dục về đạo đức tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên học tập, làm theo.


     Các tổ chức cơ sở đảng đã chú trọng việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung nghị quyết của cấp ủy và sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, cơ quan và cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời phát huy tốt vai trò của các đoàn thể cơ sở, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác của tổ chức đảng và đảng viên.


Để ghi nhận thành tích của Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng - Vinacomin trong 5 năm qua, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung đã tặng thưởng:

 Đảng bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2012-2016)


Tin : Văn phòng Công ty