Mời tham gia chào giá: Gói mua sắm vật tư phễu cấp và xuống liệu phục vụ sửa chữa thiết bị tại PX Tuyển khoáng (696/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

VTU LDA