Mời chào giá: mua sắm vật tư sứ lọc phục vụ sửa chữa thiết bị tại PX. KHT (761/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA