Mời tham gia chào giá gói mua sắm vôi sống Quý III và Quý IV năm 2017 (1378/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA