Gia hạn thời gian mời chào giá gói mua sắm vật tư phụ tùng máy lọc lá, lọc đĩa trong Nhà máy Alumin (1406/LDA-VTƯ)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA