Mời chào giá gói: mua sắm vật tư hóa chất chuyên dụng các loại phục vụ sản xuất 06 tháng cuối năm 2017 của LDA (1412/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA