Mời chào giá: Mua sắm hạt nhựa PP T3034 hạt nhựa tái chế PP T6032 hoặc tương đương phục vụ sản xuất của DNP theo kế hoạch mua sắm vật tư quý III/2017(1444/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA