Mời chào giá: Mua sắm vật tư túi PE phục vụ sản xuất của DNP theo kế hoạch mua sắm vật tư Quý III/2017 (1443/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA