Video hướng dẫn tạo Tủ văn bản trên website điều hành tác nghiệp portal.lda.vn

Mời các đơn vị xem video hướng dẫn chi tiết cách làm dưới đây (chọn chất lượng HD để hình ảnh rõ nét nhất).

 
Văn phòng LDA