Mời tham tham chào giá thực hiện tư vấn nhận diện, đánh giá rủi ro nhà máy nhiệt điện trong LDA (1453/LDA-KHTT)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

KHTT LDA