Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa, phục hồi phụ tùng cũ lá xích máy cấp liệu xích CF1 và cụm bệ đỡ cánh cào bể cô đặc số 1 PX Tuyển khoáng (1484/LDA-KHTT)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

KHTT LDA