Chào giá chỉ định thực hiện sửa chữa sụt lún trên tuyến đường nội bộ số 8 và 23 trong NMA (1496/LDA-KHTT)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

KHTT LDA