Gia hạn thời gian mời chào giá gói mua sắm vật tư sửa chữa nguồn phóng xạ trong Nhà máy Alumin (1501/LDA-VTƯ)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA