Thông báo mời chào giá mua sắm Túi PE (1537/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA