Tuyển dụng lao động chuyên ngành công nghệ thông tin

Hiện nay Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV đang có nhu cầu tuyển 01 lao động chuyên ngành công nghệ thông tin.

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA