Mời tham gia chào giá tên đơn hàng: gói mua sắm vật tư sửa chữa nguồn phóng xạ trong Nhà máy Alumina (1771/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA