Gia hạn thời gian chào giá gói dịch vụ - Sửa chữa phòng quan trắc khí ống khói thuộc PX Nhiệt điện (2115/LDA-KHTT)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA